Under construction


80-122 Gdańsk ul. Kartuska 193
tel/fax 46 832 54 53 lub 58 309 44 31; 602 404 256
e-mail: biuro@ochronacertus.pl

Kontakt do Biur Regionalnych na obszarze kraju można uzyskać w sekretariacie firmy

PUHP „Certus” Sp. z o.o. posiada około 100 poświadczeń wystawionych jej przez podmioty prawne na rzecz których świadczone były usługi z należytą starannością.